Page-1
Länkning till ny sida Process Start Slut Beslut Processens riktning Tidsaxel Besked diarieförs efter underskrift Besked åter efter underskrift Får skriftligt besked Distribuerar beslutet Överlämnar varsel till den anställde Skriver besked och varsel att tidsbegränsad anställning inte... Personalchefen skriver under varselbeskedet Diarieför besked och varsel Initierar att tidsbegränsad anställning upphör Beslut Att inte förlänga anställningen efter  samråd med...