Page-1
Beslutet expedieras Begäran tillstyrks Löneprocess Kopia av beslut Begäran om entledigande Beslutar om entledigande Diarieföring Beslutet diareförs Kopia av beslut Uppsägningstid: Anst. Tid < 3 mån = 8 dagar Anst. Tid <... Kopior av beslut Arbete fram till sista anställningsdag Start Slut Process Beslut Processens riktning