Välkommen till Studenthälsan

Vi är till för Dig som studerar vid Blekinge Tekniska Högskola. Att besöka någon av oss som jobbar inom studenthälsan är givetvis kostnadsfritt för Dig, vilket även gäller våra kurser.

Vårt mål är att Du skall må bra både till kropp och själ under Din studietid vid Blekinge Tekniska Högskola.

Studenthälsan finns till för att hjälpa och inspirera Dig som studerar vid Blekinge Tekniska Högskola att sköta om både kropp och själ under Din studietid. Vårt arbete inriktas såväl på individ-som på gruppnivå.

 

Testa dina levnadsvanor / Life style test an English version is now availble here!

 

välkommen

Information inför kontakt med Studenthälsan

  • Besök hos Studenthälsan är kostnadsfria

  • Väntetiden för ett individuellt stödsamtal överstiger mycket sällan en vecka

  • Tag med ID-handling vid ditt första besök på Studenthälsan för att garantera patientsäkerhet (SOSFS 1992:2)

  • Personalen vid Studenthälsan har sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)

  • Kontakter med Studenthälsan journalförs enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355)

  • OBS! Eftersom vi inte kan garantera sekretess när det gäller e-post avråder vi dig från att skriva personlig information i mejlet. Vi kan av samma anledning inte ge personlig rådgivning via mejl.

 

Redigera
Share Dela