Studera med funktionsnedsättning

Allmänt om stödåtgärder

Blekinge Tekniska Högskola ska vara en öppen högskola, tillgänglig för alla. Som ett led i detta finns stödåtgärder för studenter med funktionshinder.

Ska du börja läsa vid BTH? Eller du kanske redan är student här?

Samordnaren för stödåtgärder till studenter med funktionsnedsättning är ansvarig för stödåtgärderna. Stödet utformas i samråd med studenten, ansvarig lärare och i vissa fall studievägledare.

Samordnare vid BTH kontaktas på E-post, se nedan: 

E-post funka@bth.se

Det är viktigt att du kontaktar samordnaren i god tid före kursstart, och gärna redan vid ansökan, för att lämpliga stödåtgärder ska kunna anordnas i tid till kursstarten. För samtliga stödåtgärder gäller att du som student ska kunna styrka behovet genom intyg.

Du kan läsa mer  på webbplatsen www.studeramedfunktionshinder.nu Där hittar du också många bra länkar.

Exempel på stödåtgärder: kurslitteratur i inläst form, anteckningshjälp, anpassningar av tentamen som t ex  förlängd tid. Andra former av stödåtgärder kan förekomma.

Vid behov av teckenspråkstolk är det viktigt att du anmäler detta redan vid ansökan till BTH, eftersom tillgången på tolkar varierar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigera
Share Dela