Studenthälsan inbjuder till kurs för dig som har prestationsångest

 

Att bli stressad och känna ångest är en normal mänsklig reaktion när du skall utföra en för dig viktig uppgift. De flesta lyckas hantera situationen, och gör en bra prestation.

Ibland blir ångesten dock en plåga och de skenande tankarna inför tentan gör att man kan bli blockerad eller kanske undviker att utföra tentan och resultatet blir en katastrof. Kursen vänder sig till dig som har prestationsångest som innebär svårigheter för dig.

Vi som håller i kursen är BTH s studentkurator Mariana och leg psykolog Christel Walén och  vi kommer att arbeta utifrån en metod som kallas kognitiv beteendeterapi ( KBT).      

 

Hur går det till?

För att du och vi skall känna att du hamnat rätt inleder vi med ett individuellt församtal. Därefter har vi 8 träffar en gång i veckan ca 2 timmar per gång Vi kommer att arbeta i mindre grupper om högst 7 personer. Du kommer först att få en introduktion i vad KBT innebär och därefter arbeta med skattningsskalor och hemläxor ( 10 minuter per dag) samt öva avslappning. Vi arbetar med personens individuella problematik, och gruppmedlemmarna lyssnar och lär också av varandra.

Om tentaångest och kognitiv beteendeterapi( KBT):För att bli fri från ångestreaktioner måste individen öka sin förståelse och kunskap om vad ångest är och vad som styr den.

KBT eller kognitiv beteende terapi hjälper människor att identifiera och förstå hur vårt beteende styrs av vad vi tänker. Med rätt hjälp kan du förstå din ångest och lära dig att styra dina tankar på ett för dig positivt sätt.

 

 

          

 

Redigera
Share Dela