Sex och samlevnad

 Hjärta

 

Sex och samlevnad bygger på kunskap och ömsesidig respekt kan vara en unik källa till glädje, kraft, njutning och närhet! Sexualiteten är en stark kraft i våra liv men som alla starka krafter kan den ibland missbrukas och utnyttjas i fel syfte. Har du frågor eller behöver någon att prata med är du alltid välkommen till oss på Studenthälsan vid BTH. Inga frågor är för små eller för stora. Du kan också besöka Ungdomsmottagningen på respektive ort, alla upp till 25 år är välkomna och besöket är kostnadsfritt! http://www.umo.se/Ungdomsmottagningar/Karlskrona-Ungdomsmottagningen/

Är du över 25 år kan du kostnadsfritt vända dig till infektionsklinikens STD-mottagningen på lasarettet i Karlskrona tel. 0455-73 10 67

 

Information om könssjukdomar

Sexuellt överförbara sjukdomar (STI, sexually Transmitted Infektion) kallar man sjukdomar som smittar vid sexuella kontakter; samlag, petting, munsex och analsex.

Gemensamt för några av dessa sjukdomar är att de ger obetydliga besvär – eller inga alls. Det gör att man kan bära på sjukdomen länge utan att veta om det och under tiden också föra smittan vidare.

Flera av de sexuellt överförbara sjukdomarna medför risker för hälsa eller fruktsamhet om de inte behandlas.

Smittskyddslagen

Gonorré, HIV och Klamydia omfattas av smittskyddslagen. Det innebär att om du misstänker att du blivit smitta, så är du skyldig att

  • Söka läkare för provtagning och undersökning
  • Följa läkarens förhållningsregler
  • Medverkar till att också den du kan ha blivit smittad av eller själv smittat, blir undersökt av läkare.

För sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen, är provtagning och behandling gratis.

Hur vet jag om jag har klamydia?

Det är inte säkert att du märker att du bär på klamydia. Blir du smittad kan det dröja innan besvären utvecklas. Vanliga symptom för kvinnor är flytningar, sveda när man kissar samt blödningar mellan menstruation. För män är tecken på klamydia sveda när man kissar, flytningar från urinröret samt svullnad och värk i ena punghalvan. En klamydiainfektion i ändtarmen kan ge upphov till diarré, smärtor samt flytningar. Många som smittas med klamydia vet inte om att de har infektionen, upp till hälften av männen och 70 procent av kvinnorna upplever inga symtom alls.

Hur testar jag mig?

Antingen får du lämna ett urinprov eller så görs ett prov med en bomullspinne. För män räcker i regel ett urinprov. Du får oftast provsvaret inom en vecka. Att göra ett klamydiatest kostar inget.

Går det att bota?

Ja, klamydia botas genom en antibiotikakur som tas i tablettform. Om klamydiabakterien inte botas kan den däremot orsaka äggledarinflammation för kvinnor och bitestikelinflammation hos män. I förlängningen kan detta leda till utomkvedshavandeskap samt sterilitet.

Är klamydia vanligt?

Klamydia är den vanligaste sexuellt överförbara bakterieinfektionen i Sverige. Snabbast sprids infektionen bland unga människor i åldern 17 - 24. År 2001 rapporterades 22 300 fall av klamydia.

HIV/Aids - Det drabbar väl inte mig?

Viruset HIV gör ingen skillnad mellan människor. Däremot visar aktuell statistik att man kan urskilja särskilda riskgrupper. Med riskgrupper menas personer som har haft eller har ökad risk för att bli smittad med HIV. Enligt Socialstyrelsen löper följande grupper ökad risk för att ha blivit smittad.

Hur vet jag att jag är HIV-positiv?

Vid smitta kan symptom uppstå som påminner om halsfluss eller körtelfeber med exempelvis ont i halsen, feber eller svullna lymfkörtlar i armhålorna eller på halsen. De som smittas brukar uppleva symptomen en till tre veckor efter smittotillfället. Symptomen varar ett par veckor och efter detta kan du vara symptomfri i flera år. Personen är dock fortfarande smittbärare och kan därmed föra sjukdomen vidare.

….och hur testar jag mig?

För att få svar på om du är HIV-positiv tas ett vanligt blodprov eller ett snabbtest kostnadsfritt.

Hur vet jag om jag har Gonorré?

Gonorréinfektionen orsakas av bakterier. Symptomen är i stort det samma som vid klamydia, bland män tjocka variga flytningar från urinröret och bland kvinnor flytningar och sveda när man kissar. Precis som vid klamydia är det vanligt att du inte får några symptom, men får du besvär kommer de oftast inom en vecka.

Hur testar jag mig mot Gonorré?

Prov tas vanligtvis via ett sekretprov från urinrör, livmoderetapp eller ändtarm. Man kan även ta ett svalgprov. Efter cirka en vecka får man odlingssvar.

Hur behandlas Gonorré?

Gonorré botas med antibiotika. Vid behandling av gonorré är det viktigt att partnern också testas och behandlas. Om sjukdomen inte behandlas kan det leda till äggledarinflammation och sterilitet hos kvinnan och bitestikelinflammation och sterilitet hos mannen.

Hur vet jag om jag har Kondylom?

Kondylom är ett vårtvirus som yttrar sig i uppkomsten av vårtor vid könsorganen eller vid ändtarmsöppningen, ibland även som klåda eller sveda. Man kan också få irritation och småblödningar vid samlag på grund av sprickbildning. Vårtorna uppkommer oftast efter två till tre månader, men det kan ta upp till ett år.

Hur testar jag mig mot Kondylom?

Vårtorna kan endast ses vid undersökning av läkare. Ofta penslas ett medel på som hjälp för att upptäcka vårtorna.

Hur behandlas Kondylom?

Oftast behandlas kondylom med ett virusdödande medel som patienten själv kan pensla på. Om det inte behandlas läks kondylom oftast ut av sig själv, men ett samband har setts mellan vissa vårtvirustyper och livmoderhalscancer. En bidragande faktor som setts till detta är rökning.

Hur vet jag om jag har Syfilis?

Syfilis orsakas av en bakterie och yttrar sig i det första stadiet som oömma sår vilka uppkommer cirka tre veckor efter smittotillfället. Såren uppkommer på de ställen där bakterien trängt in, men kan lätt bli oupptäckta om de sitter i könsorganen. De försvinner efter tre till sex veckor men bakterien är fortfarande kvar i kroppen. Efter ett par månader visar sig infektionen genom utslag på huden, feber, trötthet, håravfall och ledsmärtor. Även dessa symptom försvinner och först efter flera år uppkommer skador på hjärna och hjärta.

Hur testar jag mig mot Syfilis?
Genom blodprov kan man se antikroppar som bildas ett par veckor efter smittotillfället. Man kan även genom att titta på sårvätskan i ett mikroskåp se bakterien.

Hur behandlas Syfilis?
Syfilis behandlas med penicillininjektioner som ges under tio till tjugo dagar. Om infektionen behandlas i tid kan den läka ut helt. Om syfilis inte behandlas kan det medföra skador på hjärna och hjärta. Vid graviditet kan infektionen överföras till fostret som då får svåra skador.

Hur vet jag om jag har Herpes genitalis?
Herpes virus finns i två former; typ 1 som oftast uppkommer runt munnen och typ 2 som förekommer i underlivet. Oftast så ger det inga symptom men ibland ger det en förstagångsinfektion med feber och smärtande sårigheter. Första utbrottet av viruset sker där smittan överförts, till exempel, om smittan skett i underlivet så kommer utbrottet där.

Hur testar jag mig mot Herpes?
Herpes ger synliga blåsor och sår som man enkelt känner igen. Man kan också med hjälp av olika laboratoriemetoder upptäcka viruset.

Hur behandlas Herpes?
Viruset kan inte botas men man kan behandla det med virushämmande medel för att kontrollera infektionen. Herpes påverkar inte graviditet eller fostret och det finns heller ingen betydande risk för överföring vid förlossning.

Kondom är ett bra skydd mot de flesta STI.

Kom också ihåg att man inte kan se på en person om han/hon bär på smitta eller ej!

Några länkar:

www.rfsu.se

www.rfsl.se

www.kondom.nu

www.lovepower.org

www.safe6.nu

www.p-piller.nu

www.komikondom.com

 

 

 

 


 

Redigera
Share Dela