Diskriminering och trakasserier

Om du är utsatt för diskriminering eller trakasserier av något slag – vänd dig till Studenthälsans personal ,eller någon annan på skolan som du litar på, för att prata igenom situationen och få stöd.  Du kan läsa mer om BTHs plan för likabehandling via en länk från http://www.bth.se/for/styrdok.nsf/sidor/interna-kvalitets--och-styrdokument-overgripande

 

Redigera
Share Dela