Studenthälsan erbjuder Dig som är student vid BTH följande kostnadsfria kurser:

Våga Tala - yttrandeträning

Kurs i stresshantering

Första hälpen

Åtgärder och behandling vid idrottskador

Diplomerad utbildning i Ansvarsfull Alkoholservering

 

 

Våga Tala yttrandeträning

Många studenter har problem med muntlig redovisning inför andra, t. ex. med att hålla föredrag, redovisa grupparbeten, eller vara aktiva vid seminarier. Det är mycket vanligt och kallas talängslan. Det kan medföra att man blir så nervös att man har svårt att göra sig själv rättvisa. Man blir rädd för att staka sig, rodna, darra på rösten, eller inte kunna få fram ett ord. Eller så får man så svår hjärtklappning att man tror att det syns utanpå. Eller allt på en gång.

Tycker du att detta stämmer in på dig?  Du får träna dig på muntliga framträdanden inför övriga kursdeltagare (max 12 deltagare) Utifrån det får du feedback både från kursledare och övriga gruppen. Under kursen ges tillfälle att träna olika förhållningssätt, och du får komma fram till vad som passar just dig.

Vi kommer ut med en inbjudan till samtliga BTH- studenter inför kursstart.

 

Kurs i stresshantering

Här får Du stöd i hur Du kan planera, prioritera och på andra sätt hitta lösningar för att minska Din stress. Kursen leds av psykolog och sker främst på kvällstid under två kurstillfällen.  Deltagarantalet under kursen är max 10 st.

Kursen anordnas efter intresse. Först till kvarn principen gäller.

 

Första Hjälpen

Studenthälsan utbildar studiesocialt engagerade studenter i första hjälpen. Vill Du ta del av denna kurs så anmäler Du Dig till anna.holmgren@bth.se

 

Åtgärder och behandling vid idrottskador

Vi erbjuder högskolenas idrottssektioner vid efterfrågan en utbildning som handlar om åtgärder vid idrottskador. Till detta tillfälle tar vi in en naprat eller sjukgymnast som föreläsare. Kurstillfället bestäms av idrottsektionerna gemensamt.

 

 

Diplomerad utbildning i ansvarsfull alkoholservering

Utbildningen riktar sig till aktiva inom kårhusverksamheter. Kursen genomförs i samverkan med länsstyrelsens tillsynsenhet.

Utbildningen ska ge deltagarna kunskaper:

- Om hur barpersonalen och utskänkningsstället kan medverka till en ansvarsfull försäljning och hantering av alkohol. Egenansvar och ansvar vid utskänkning.

- Om alkoholens verkningar, fysiskt, psykiskt och socialt.

- Om vilka förväntningar vi har av alkohol. Att maximera de positiva effekterna av alkohol och minimera de negativa konsekvenserna.

- Alkohollagen och vad som gäller för studentpubarna.

- Alkoholpolicy, teoretiskt samt praktisk tillämpning.

- Droger i krogmiljöer

- Nöjesrelaterad våld

Kraven för att få intyg utfärdat är att du har:

  1. Genomgått alkoholforskare, Kent Johnssons utbildning i ansvarsfull alkoholhantering
  2. Genomgått utbildningsdag i kommunikation och konflikthantering, åtgärder för att minska överservering, alkohollagen,droger i rogmiljö, samt nöjesrelaterad våld.
  3. Arbeta fram en skriftlig alkoholpolicy och handlingsplan för både gäster och personal.
  4. Skriftlig test. Detta test rättas av länsstyrelsens tillsynsansvarig som också utfärdar kursintyget.
  5. Arbetat minst fyra gånger under ett år i studentpuben.
  6. Genomgått samtliga ovanstående kursmoment inom ett år.

 

Redigera
Share Dela