Psykolog

Christer Engman

Karlskrona

070 2511990

Jag har en bred psykoterapeutisk utbildning och erfarenhet av psykodynamisk terapi,
kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell terapi (IPT). I mitt arbete integrerar
jag kunskaper från dessa psykoterapeutiska områden.

Jag arbetar med individualterapi, parsamtal, familjeterapi, personlig utveckling och
handledning.

Du är välkommen att kontakta mig för att berätta om din situation, ställa frågor eller
för att beställa tid.

 

Studentpris 600 kr per samtal  (45 minuter)

http://www.psykologengman.se/

Redigera
Share Dela