Autogenererade e-postmeddelanden

Anmälningssystemet innehåller ett antal rutiner för automatiska meddelanden:

  • 45 dagar innan tentamensdatum får examinator för kursen ett e-postmeddelande som meddelar att anmälan till tentamen öppnar. Det är då möjligt för läraren att lämna in tentamensdokumentet som fil, till Studerandeavdelningen.
  • 4 arbetsdagar innan tentamensdatum får examinator för kursen ett e-postmeddelande som meddelar att anmälan har stängt, namn och e-postadresser till de studenter som är anmälda samt tid och plats för tentamenstillfället.
  • Dagligen skickas mail till studenter som fått resultat inrapporterade i Ladok

Examinator är den person som är angiven i BUD.

Redigera
Share Dela