Systeminformation

Här hittar du översiktlig information om de tekniska stödsystem som är inblandade i de studieadministrativa processerna.

LadokNyABAS2006 & VEGAVESSABUDFlexPingKursInfo |

KontoutdelningRegisteringsdatabasTentamensanmälan |

StudentportalenLärarportalenAntagnaUnderDagen |

Examinationsresultatstudera.nu |

 

Kursinfo

Expertanvändare loggar in här: http://edu.bth.se/kursinfo

KursInfo är vår lokala utbildningsdatabas. Den innehåller alla utbildningstillfällen, kursplaner och utbildningsplaner. Den utgör också underlag för publicering på såväl vår egen webb (www.bth.se/hitta) som på www.studera.nu. Även katalogproduktioner utgår från underlag i KursInfo.

Metoden att automatiskt hämta utbildningsinformation från lokala databaser, för publicering på andra webbplatser, är under utveckling. Det kommer därför att kontinuerligt tillkomma ytterligare platser där delar av BTH:s utbildningsutbud publiceras.

KursInfo är ett sammarbetsprojekt mellan fn 7 lärosäten: Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Skövde, Högskolan i Kalmar, Högskolan i Halmstad, Malmö Högskola, Högskolan i Borås och Lärarhögskolan i Stockholm.

All inmatning av information sker på respektive kursansvarig sektion. Tidplaner för inmatning publiceras i studerandeavdelningens Kalender.

Redigera
Share Dela