Rutiner - Antagning

   


Antagningsråd

Antagningsärenden som avser bedömning av reell kompetens behandlas i ett antagningsråd. Antagningsrådet utses av Rektor.

I länken nedan kan du få veta mer om hur man ansöker om reell kompetens det vill säga att undantag görs:

Information om reell kompetens


Tidsplaner

 Tidsplan för antagningsomgångar  visar viktiga datum och händelser relaterade till antagningsprocesserna


Valbara kurser inom program

Antagning till valbara kurser inom program hanteras oftast administrativt på respektive programs administrativa stöd. Det finns möjligheter att genomföra antagning till valbara kurser inom program med central stöd och via antagning.se/NyA under vissa förutsättningar. För mer information kontakta antagning@bth.se.


Välkomstbrev  

Kursansvarig/motsvarande utformar ett välkomstbrev för publicering enligt fastställd mall. Välkomstbrevet sparas ner i pdf-format som därefter vidarebefordras till antagning@bth.se för publicering på webben, www.bth.se/hitta, minst tre veckor före kursstart under respektive program- eller kurstillfälle. 

 

Redigera
Share Dela