Studieadministrativ konferens
11-12 maj 2009

Utvärdering

Efter konferensen besvarades ett antal frågor av deltagarna i enkätform. Betygen sattes mellan 1 och 5:

Programmet: 3,96

Stufvenäs: 4,70

Helhetsintryck: 4,35

Bästa programpunkt: Utan konkurrens utsågs Katarina Stjernfelts föreläsning om Studenternas rättssäkerhet, som bästa programpunkt.

Övriga synpunkter:
Några citat ur utvärderingarna

"Två mycket trevliga och givande dagar!!!"

"Positivt inte minst att se och kommunicera "lajv" - och att få göra det under positiva former"

"Synd att SPA var stängt"

"Konferensen bidrar till att personalen stärker sina kamratskapsband, genom att kunna umgås mer nära varandra"

"Väldigt trevligt!"

Negativ kritk var det ganska sparsamt med, men där det fanns handlade det om att programmet var lite väl tjockt och att tiden för t.ex. gruppdiskussionerna var otillräcklig.

 

 

Summering:

Som slutsummering skulle deltagarna, mest för sig själva, reflektera över hur de på olika sätt kan bidra till målen i Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012.

Tillbaka

Redigera
Share Dela