Allmänt om Tentamenssamordningen

För skriftliga tentamen sker en central samordning på Studentcentrum som avser:

 • Publicering av tentamensdatum på webben (Studiehandboken)
 • Insamling av anmälningar från studenter (via studentportalen)
 • Automatiska påminnelsemail till lärare.
 • Bokning av skrivsalar.
 • Samordning av tentamensvakter.
 • Utbildning av tentamensvakter
 • Praktiskt genomförande av tentamen.
 • Säker förvaring av tentor, före och efter genomförandet.
 • Kopiering av tentor som lämnas in av lärare elektroniskt.
 • Arrangemang vid tentamen för studenter med särskilt behov, enligt instruktioner från Kurator.
 • Administration av tentamen för studenter från andra lärosäten.
 • Administration av tentamen för BTH-studenter som skriver på annan ort

Ansvarig för Tentamenssamordningen är Cecilia von Mentzingen

Redigera
Share Dela