Allmänt om ladok och studiedokumentation 

Ladok är ett nationellt system för studieadministration/-dokumentation inom högre utbildning i Sverige. Ladok ägs av 38 lärosäten gemensamt i ett konsortium. Systemet består av en kärna för studiedokumentation som är gemensam för alla dessa högskolor. Varje högskola har sitt eget Ladokregister, som kan kompletteras med lokala funktioner. Det egna registret omfattar i princip endast uppgifter som rör den enskilde studentens studier vid den aktuella högskolan.

All studiedokumentation görs i Ladok på den sektion som ansvar för utbildningen. Studentcentrum svarar för finansiering, systemansvar (inklusive behörighetshantering för användare), processansvar samt bistår med hjälp i speciella situationer och utbildning av användare. Vissa gemensamma uppgifter hanteras också centralt på Studentcentrum, till exempel månatliga redovisningar, uppgifter till CSN och SCB och en del annan inmatning av uppgifter som är gemensamma för alla sektioner.

 

Redigera
Share Dela