SA-möte 11 maj 2009

Under konferensen hölls även ett kortare SA-möte med diverse information. Nedan redovisas kortfattat från det och även lite annat blandat som framkom vid andra tillfällen under dagarna.

Testperson i Ladok
Det finns nu en testperson i Ladok som kan användas för att testa t.ex. hur en "riktig" student ser olika saker i exempelvis studentportalen. Maila Ladok@bth.se om du vill ha inloggningsuppgifter eller om du t.ex. vill lägga in uppgifter om antagningar på denna personen.

Anstånd med studiestart
Alla antagna som frågar om anstånd ska utan undantag hänvisas till http://www.bth.se/for/studerandeavdelningen.nsf/sidor/anstandsansokan

Intyg i Ladok - UT10
På förekommen anledning - Intyget som fås i funktionen UT10 i Ladok är INTE avsett för studenter. Bl.a. innehåller det tjänsteanteckningar. Använd övriga intygsfunktioner istället!

Nytt avtal - Fria studentresor
Ett nytt avtal med samma resevillkor som tidigare är på gång och avser perioden 22/8-09 till 16/1-10.

Bemanning under sommaren
Viktigt att vi får till ett bra schema som som visar vem som är på plats, både centralt och på sektionerna, för att hantera olika studieadministrativa uppgifter. BTH-info sammanställer schema. Kontaktperson i det ärendet på studerandeavdelningen är Caroline Andersson.

Gruppmail till studenter
Nya maillistor för studenter är framtagna där man når stora grupper, men kan skilja på studieort, registreringstermin, distans. BSK är moderator för dessa listor. Kontakta Joacim Pettersson för mer information.

Söktryck HT09
Söktrycket i den stora antagningsomgången med sista anmälningsdag 15 april redovisades. Se bild 18-20 i ppt-presentationen.

Tillbaka

Redigera
Share Dela