Utbildningsdatabas (KursInfo)

Expertanvändare loggar in här: http://edu.bth.se/kursinfo
När du ska logga in på KursInfo använder du ditt akronym som användarnamn samt ditt AD-lösenord. Detta gäller från och med 2011-11-20.

All utbildning som bedrivs inom ramen för det statliga uppdraget ska finnas i databasen. Viktigt att veta är också att webbinformation, kataloger och antagningssystem hämtar information från databasen. Varje sektion ansvarar själva för inmatning och kvalitetskontroll. Studentcentrum är systemägare och svarar för att kommunikationen med andra system fungerar.

 

Kursplaner

Alla kursplaner i KursInfo finns här.

Gamla kursplaner finns här.

För administratörer med behörighet och Notesklient:
Inmatning av gamla kursplaner:

Notes:///C1256D42004696AE/046E517CE875EE08C1256D480040C381

 

Underlag för katalogproduktion

Kurstillfällen

Programtillfällen

Redigera
Share Dela