Studieadministrativ konferens
11-12 maj 2010

   Program och deltagarförteckning (Bilder och material kommer att läggas in)

 

 Dokumentation

 Bilder tagna under konferensen

 

 SA-möte

 Konferensen inleddes med SA-möte där punkter enligt program togs upp 

 Studieavgifter-Autonomipropositionen

 Anders Hederstierna

 KursInfo-Nya processer och nytt gränssnitt

 Jenny Welander

 Vessa

 Piotr Urbanski

 Kvalitetspropositionen

 Vicky Johnsson Gatzouras

 Offentlighet och sekretess

 Katarina Stjärnfelt

 BTH:s hållbarhetsprofil

 Heleen Posedkowska

 Utvärdering och summering

  

   2009

 

Redigera
Share Dela