Instruktioner för receptionspersonal

Tentamensdag (Måndag till fredag, dagtid)


Inför tentamensdag

Tentamenssamordnare skickar kuvert1 till receptionen, märkt ”Till Vakter” + datum. Kuvertet placeras i kassaskåpet tillsammans med den dagens tentor.

Lärare lämnar tentor i förseglat kuvert2. Mottagandet kvitteras i pärm och tentorna låses in i kassaskåpet, sorterade efter tentamensdatum. Tentamensdagen - Före tentamen

Vakt kommer till receptionen och hämtar tentamen och kuvert. Vakt ska kunna identifierar sig genom att visa legitimation.

Vakt signerar i pärm att de har mottagit tentamensmaterial för relevant dag.

Tentamensdagen - Efter tentamen

Vakt lämnar tillbaka tentamen och internpostkuvert3 adresserat till tentamenssamordnaren, till receptionen.

Receptionist signerar mottagandet av tentamensmaterialet.

Receptionist skickar internpostkuvert till tentamenssamordnaren.

Receptionist lägger in tentamen i kassaskåp för avhämtning.


Efter tentamen – samma dag eller senare

Lärare hämtar ut tentamen och kvitterar i pärm.


Tentamensdag (Lördag alternativt kvällstid)

Inför tentamensdag

Tentamenssamordnare skickar kuvert till receptionen, märkt ”Till Vakter” + datum. Kuvertet placeras i kassaskåpet tillsammans med den dagens tentor.

Lärare lämnar tentor i förseglat kuvert. Mottagandet kvitteras i pärm och tentorna låses i kassaskåpet, sorterade efter tentamensdatum.

Dagen innan tentamensdatum, när receptionen stänger, flyttas tentor och kuvertet ”Till Vakter” till det lilla skåpet. Signera i pärmen att överflyttning till det lilla skåpet har skett.


Tentamensdagen

Receptionen är ej inblandad.


Efter tentamen – På morgonen, när receptionen öppnar, första arbetsdagen efter tentamensdagen


Receptionist flyttar tentamen från det lilla skåpet till kassaskåpet och signerar hämtning av tentamensmaterialet i pärm.

Interpostkuvert skickas till tentamenssamordnaren.


Efter tentamen – Första arbetsdagen eller senare

Lärare hämtar ut tentamen och kvitterar i pärm.

Anmärkningar

1 Kuvertet från tentamenssamordnaren innehåller instruktioner till vakter om hur tentor och studenter ska fördelas mellan olika salar, om flera salar ska användas.

2 Lärare lämnar tentor, kopierade i rätt antal, i förseglat kuvert. På kuvertet ska det finnas en blankett Information rörande tentamen, som beskriver innehållet, när tentan går, kontaktuppgifter till läraren m.m.

3 Interpostkuvert till tentamenssamordnaren innehåller bl a rapporter om hur tentamen har genomförts, arvodesräkningar och ev. fuskanmälningar.

Redigera
Share Dela