Gruppdiskussioner utifrån Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012

Konferensen inleddes av Maria Engelmark och Tomas Johansson med en punkt som utgick från några av målen i Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012:

Attraktiv studiemiljö och arbetsplats: BTH skall vara en attraktiv arbetsplats med en kultur som genomsyras av innovation, utveckling, lärande, engagemang, hjärna, hjärta, hand och humor.

 

 

Professionell organisation: BTH skall ha en effektiv och professionell stödjande organisation för kärnverksamheterna utbildning och forskning.

 

Detta diskuterades både gruppvis och i "helklass". Ämnet avslutade också konferensen genom att deltagarna individuellt reflekterade över vad de själva kunde bidra med för att uppnå dessa mål.

 

Tillbaka

Redigera
Share Dela