Antagning

Antagning till högskolan regleras framförallt i Högskoleförordningen kap 7 och BTH:s antagningsordning. Dessutom har Universitet- och högskolskoleämbetet utfärdat en mängd olika föreskrifter. Antagning är ett myndighetsbeslut som kan överklagas. Formellt beslutar Chefen för Studentcentrum i alla antagningsärenden.

Redigera
Share Dela