VESSA - VÅRT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM

VESSA är ett internt ärendehanteringssystem som syftar till att underlätta ärendehanteringen för studenten och även för beslutsfattaren. En ambition är att samtliga studieadminstrativa blanketter skall finnas i VESSA.

Syftet med VESSA är att på ett rättssäkert, tillförlitlig och enkelt sätt kunna hantera och besluta i olika studieadministrativa ärenden.

Målet är att det skall bli enklare och snabbare för studenten att lämna in, komplettera och följa sitt ärende.

För beslutsfattarna skall det bli enklare och snabbare att hantera, delegera och bedöma de olika ärendena.

Gå till Rutiner för att se hur systemet fungerar (instruktionsvideo och screen shots). 

Vi har samlat de vanligaste frågorna om VESSA i en FAQ-lista. Om du har problem eller undrar över något, kolla i listan. Kanske finns svaret där. Självklart är du också välkommen att ringa eller e-posta till Piotr Urbanski.

 

 

Redigera
Share Dela