Antagningsrådet

Antagningsrådets formella benämning är Råd för bedömning av reell kompetens.

Antagningsärenden som avser bedömning av reell kompetens behandlas i ett antagningsråd. Antagningsrådet utses av Rektor.

Ledamöter i Antagningsrådet vid Blekinge Tekniska Högskola hösten 2013

Birgitta Hallqvist, Sektionen för planering och mediedesign

Stefan Sjödahl, Sektionen för ingenjörsvetenskap

Oskar Emilsson, Ordförande Blekinge studentkår

Ros-Marie Lauterbach, central studievägledare

Maria Börjesson, Antagningshandläggare, Studerandeavdelningen, sammankallande

Följ länken för information om rutiner i samband med antagning.

Redigera
Share Dela