Behörig genom reell kompetens

Behörighet

Att vara behörig till högskolestudier betyder att man uppfyller de förkunskapskrav som gäller för utbildningen man anmält sig till, och därmed har förutsättningar att tillgodogöra sig, klara av, utbildningen. Dessa förkunskapskrav bestäms av utbildningens innehåll. Förkunskapskraven har två viktiga funktioner. Kraven ska dels se till att det är möjligt för den sökande att följa undervisningen inom högskola och på en viss utbildning, dels skapa förutsättningar för ett gemensamt utgångsläge på utbildningen.

Man kan också säga att förkunskapskraven pekar på en viss kompetens som man som student behöver för att klara av en högskoleutbildning, därav begreppet reell kompetens.

Grundläggande och särskild behörighet

Förkunskapskraven är indelade i grundläggande behörighet, som krävs för all högskoleutbildning, och särskild behörighet, som innebär ytterligare förkunskapskrav för en viss utbildning. Utbildningsprogram har nästan alltid särskilda behörighetskrav.

Vanligast är att man uppvisar den kompetens som krävs för att uppfylla grundläggande och särskild behörighet genom formella meriter, det vill säga betyg/intyg från studier på gymnasienivå. För grundläggande behörighet gäller då till exempel att ett slutbetyg bland annat ska innehålla ett visst antal godkända gymnasiepoäng, eller om du läst på folkhögskola att du ska ha ett intyg om grundläggande behörighet därifrån. För särskild behörighet gäller oftast att du ska ha minst godkänt i en viss kurs från gymnasiet. 

Mer information om behörighet på formell väg på Antagning.se:s hemsida (öppnas i nytt fönster).

Reell kompetens

Om du inte har formella meriter som styrker grundläggande eller särskild behörighet kan du ansöka om bedömning av din reella kompetens. Högskolan gör då en bedömning av dina förutsättningar att tillgodogöra dig den utbildning du anmält dig till, utifrån din egen beskrivning av dina kunskaper och färdigheter, det vill säga din kompetens, och de förkunskapskrav som finns angivna för utbildningen.

Den reella kompetensen kan du ha tillägnat dig på många olika sätt, till exempel via arbetslivet, utbildningar utanför det formella utbildningssystemet eller utlandsvistelser. Du ska i detta sammanhang självklart inte glömma utbildning inom det formella utbildningssystemet, till exempel studier på gymnasiet eller komvux, men som kanske inte på egen hand ger grundläggande behörighet. Högskolan gör en samlad bedömning av den kompetens som du beskriver.

Hur ansöker du om bedömning av reell kompetens?

I pdf-filerna nedan hittar du information om hur du ska gå tillväga för att ansöka om bedömning av reell kompetens, om du anmält dig till en utbildning vid Blekinge Tekniska Högskola. I anvisningarna får du också en uppfattning om ungefär vad det är för sorts kompetens som efterfrågas när det gäller grundläggande behörighet för studier på grundnivå. För särskild behörighet gäller det att djupdyka i vilka kunskaper som faktiskt ingår i en viss gymnasiekurs (eller högskolekurs om det är den särskilda behörigheten), för att du ska ha något att relatera din kompetensbeskrivning till.
Det är viktigt att du följer anvisningarna för att bästa möjliga bedömning ska kunna göras.  

Anvisningar för ansökan om reell kompetens för grundläggande behörighet (pdf-dokument 247 KB, öppnas i nytt fönster). 

Anvisningar för ansökan om reell kompetens för särskild behörighet (pdf-dokument 90 KB, öppnas i nytt fönster). 

Du kan ladda upp dina handlingar på Mina sidor. Ha du inte möjlighet att ladda upp dina dokument, kan du istället skicka dem till:

Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

Ansökan skall vara inkommen till  Antagningsservice före sista anmälningsdag, 15 april respektive 15 oktober.
 

Vad händer med din ansökan om reell kompetens?

När du har ansökt om bedömning av reell kompetens genom att följa våra anvisningar, handläggs din ansökan enligt en bestämd ärendegång. Din ansökan, kompetensbeskrivning och alla de dokument du skickat in, gås igenom noggrant. Dina inskickade handlingar kommer att  granskas av Antagningsrådet vid BTH som består av två lärarrepresentanter, en antagningsansvarig samt en representant från studentkåren. Vid detta råds möte beslutas om du på grundval av det du uppvisat och beskrivit uppfyller behörigheten för den utbildning du anmält dig till.

Besked om detta får du i ditt antagningsbesked (för anmälan till hösten: i mitten av juli). Om du är behörig har du då även konkurrerat i första urvalet tillsammans med alla andra behöriga sökande, och tilldelats en utbildningsplats, alternativt en reservplats.

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet om behörighet.
Mer information om överklagande finner du här samt på antagningsbeskedet.

Urval, konkurrens om utbildningsplatserna

Om du ansöker om bedömning av din reella kompetens för grundläggande behörighet och har anmält dig till en utbildning där det råder konkurrens om platserna, bör du se över dina möjligheter att konkurrera om en plats med andra behöriga sökande. Om du inte genom gymnasiebetyg eller omdöme från folkhögskola har ett meritvärde att konkurrera med, är det oftast att rekommendera att du gör högskoleprovet.

Mer information om urvalsgrupper, meritvärde och högskoleprovet på Antagning.se: (öppnas i nytt fönster).

Har du sedan tidigare beslut om behörighet på grundval av reell kompetens?

Även om du redan fått beslut om behörighet på grundval av reell kompetens en gång, så måste du i princip återigen ansöka om bedömning, om du anmäler dig till ny utbildning. Bedömningen görs specifikt gentemot den utbildning du anmält dig till och ingen annan utbildning.

Frågor? Vägledning?

Har du frågor som rör bedömning av reell kompetens eller hur du ska gå tillväga om du vill ansöka om bedömning? Eller har du frågor om hur du kan komplettera på mer formell väg? Du är välkommen att kontakta Antagningen vid BTH, antagning@bth.se, tel: 0455-38 55 00, tis-fre 10:00-12:00.

Redigera
Share Dela