Instruktioner för lärare

Om anmälan till tentamen:

All anmälan till tentamen görs i Studentportalen.

Anmälan för tentamen öppnar 30 dagar innan tentamenstillfället och stänger 14 dagar innan.

Tentamenssamordningen tar inte emot sena anmälningar till tentamen på Campus. Studenter som inte har anmält sig till tentamen tar med registreringsintyg på kursen och tenterar i mån av plats.

Tentamenssamordningen tar inte emot sena anmälningar till "Tentamen på annan ort". Sena

Administration:

Ansvarig lärare för tentamen ska senast fyra arbetsdagar innan tentamenstillfället ladda upp tentamina och fylla i försättsblad med information. Elektronisk uppladdning ska göras på anvisat sätt via den länk som läraren hänvisas till i det autogenererade e-postmeddelandet från Tentamenssamordningen. Kopieringen av tentamina görs sedan av Studentcentrum. OBS! Tentamina kan inte skickas in till Tentamenssamordningen eller till enskild personal istället, utan att överrenskommelse om detta har skett.

All förfrågan kring uppladdning/emottagande av elektronisk tentamina hänvisas till Studentcentrum. Vid IT-relaterat problem, kontakta IT-Avdelningen.

Läraren ska även förse Tentamenssamordningen med samma information då tentamina ska ske på annan ort.

Vid "open book-examination" eller då andra formalblad etc. är tillåtna, ange på försättsbladet om det för studenten är tillåtet att göra personliga anteckningar i dessa.

I de fall det finns tentander med särskilt behov, där tentanden behöver dator som hjälpmedel, ska ansvarig lärare bifoga ett usb-minne där studenten kan lämna sitt resultat.

Fastställande och publicering av tentamenstillfälle görs av Studerandeavdelningen och sker enligt följande; Datum: senast 30 dagar innan tentamenstillfället. Lokal: senast 5 dagar innan tentamenstillfället. Tid: senast 10 dagar innan tentamenstillfället. Information om detta publiceras i Studiehandboken.

 

Redigera
Share Dela