Allmänt om utbildningsutbud

Alla utbildningar som BTH erbjuder ska informeras om (undantaget uppdragsutbildningar). Informationen ges genom att lägga in utbildningsplaner/kursplaner samt anmälningsalternativ i utbildningsdatabasen (KursInfo). För inmatning svarar studerandeadministrationen på den sektion som ansvarar för utbildningen. Presentation sker automatiskt och via Studentcentrums försorg på http://www.bth.se/hitta

Redigera
Share Dela