Inmatning i KursInfo av Kurser/Kurstillfällen för utbytesstudenter

Börja med att skapa en ny kurs eller att skapa en ny revision för en befintlig kurs. Kontrollera att det finns en engelsk översättning för kursplanen. Markera denna status till "Ja".

Välj det alternativ som passar för din kurs:

Finns det redan en revision för aktuell termin - välj denna och skapa ett nytt tillfälle.

Saknas det en revision för aktuell termin - välj något av de tre alternativen för revisionsnr och skapa därefter ett kurstillfälle

Ett tomt kurstillfälle öppnas.

Under rubriken "Typ av kurstillfälle" ange "Programkurs".

Under rubriken "Urvalsprincip" välj "Platsgaranti".

Under rubriken "Beskrivningstyp" - "Syfte/Populärbeskrivning", välj ett av alternativen. OBS! Texten måste i detta fall vara skriven på engelska.

Under rubriken "Antagningsplatser" ange 9999 på både första och andra urvalet.  

Under rubriken "Tidsrelaterad information" ange relevant data för kurstillfället.

Under rubriken "Övriga Ladokvärden" ange undervisningsform, t.ex. "Normal".

Under rubriken "Statusvärden" välj "Status enligt institutionen" och ange "Klar för antagning".

Under rubriken "Statusvärden" välj "Kurstillfället lämpar sig för utbytesstudenter" och ange "Ja".

Under rubriken "Information om var kurstillfället visas" ange enligt följande:

Visa i katalog: Nej

Visa i engelsk katalog: Ja

Visa på svensk webb: Nej

Visa på engelsk webb: inget

Visa på StuderaNu: Nej

Visa på Nätuniversitetet: Nej

Visa på Svenska institutet: Nej

Visa i Neverlost: Nej

Studerandeavdelningen tilldelar sedan kurstillfället en anmälningskod i enlighet med bestämd standard och sätter sedan kurstillfället som "Godkänd för antagning".

Redigera
Share Dela