Områdesbehörighet

Områdesbehörighet ska anges för program och kurser som har särksilda gymnasiala förkunskapskrav. Det finns två olika inmatningsalternativ att välja på men gemensamt för båda är att de sker under rubriken "Förkunskapskrav" på program och kurs.

Alt 1. Välj underrubriken  "Områdesbehörighet" och markera därefter i radiogruppen den områdesbehörighet som programmet/kursen ska ha. Detta alternativ väljs om inga undantag finns gjorda för områdesbehörigheten.

Alt 2. Finns undantag från områdesbehörigheten väljer man istället underrubriken "Särskilda förkunskapskrav - fritext". Förkunskapskravet skrivs då enligt formen; Områdesbehörighet 3: Matematik C, Samhällskunskap A. (Naturkunskap B krävs ej). Det är viktigt att förkunskaperna skrivs enligt denna form då detta kommer att användas för att automatgenerera en text där man kan läsa mer om områdesbehörigheterna. 

Redigera
Share Dela