Inmatningsrutin för utbildningstillfällen som vänder sig till internationella sökande, t.ex. MASTERHT2012 via antagning.se 

För program och kurser som även vänder sig till internationella sökande ska två program-/kurstillfällen skapas. Ett program-/kurstillfälle är tänkt att användas för att kopplas in i NyA:s antagningomgång för internationella sökande och det andra "extra" program-/kurstillfället ska användas för att kopplas in i NyA:s ordinarie antagningsomgång.

Markera skillnaden mellan dessa två program-/kurstillfällen genom att göra följande i Kursinfo:

Under rubriken "Information om var kurstillfället visas" anges

     för omgången för internationella sökande: "Visa på Svenska Institutet: Ja"

     för den ordinarie omgången: "Visa på Svenska Institutet: Nej"

 

På program-/kurstillfällen där en särskild urvalsmetod ska användas ska rubriken "Urvalsbeskrivning-fritext" användas för att informera de sökande om detta. 

Denna inmatningsrutin kommer att uppdateras med information om avgifter. 

 

Rutinen reviderad 2011-08-04.

 

Redigera
Share Dela