Inmatningsrutin valbara kurser inom program

Om kurstillfällen för valbara kurser inom program ska matas in till en lokal antagningsomgång i NyA/ på www.antagning.se gäller följande:

 1. Typ av kurstillfälle: Välj "Programkurstillfälle"
 2. Sätt statusflaggan till "Klar för antagning"
 3. Under "Antagningsplatser".                                                                                                       Ange antagningstal för första urvalet. Lämna fältet för andra urvalet tomt. Ange budgeterat antal platser (hur många registerade studenter på kursen är det tänkt)
 4. Under "Meddelande mellan enheter":
  Skriv i klartext "Valbar kurs via NyA".
 5. Under "Meddelande mellan enheter":
  Ange för vilka terminer på vilket/vilka program kursen ska vara valbar för i aktuell antagningsomgång. Alternativt ange den nuvarande programtermin som de sökande ska vara registrerad på för att få söka kursen.
 6. Under "Meddelande mellan enheter":
  Meddela om behörighetsmodellerna i antagningssystemet ska följa kursplanens förkunskapskrav eller beskriv om det är något annat förkunskapskrav gäller. Om det inte krävs att vi tittar på en programstudents tidigare kursprestationer (då det är tillräckligt med att en sökande är registrerad på rätt programtermin för att kunna gå till urval och bli antagen) behöver ni inte skriva något om detta.
 7. Slutligen, också under "Meddelande mellan enheter":
  Ange Platsgaranti om alla behöriga sökande ska få en plats. Om antalet platser (antagningstalet) inte räcker till vid urval (för många har sökt) görs urvalet genom att räkna antalet avklarade högskolepoäng inom programmet pers sista dag för anmälan.)

 

Reviderad 2011-09-11

Redigera
Share Dela