Rutiner och instruktioner

Nedan följer instruktioner för hur VESSA fungerar samt hur man arbetar i användargränssnittet. Instruktionsvideos har även en ljudfil. Alla länkar öppnas i ett nytt fönster.

Vi rekommenderar att först se Power Point presentationen för att få en uppfattning om ärendehanteringssystemets struktur och möjligheter. För att sedan installera VESSA. Vidare kan man ta hjälp av de olika instruktionsvideos som finns tillgängliga.

Power Point presentation om VESSA

Power point presentation om VESSA (öppnas i nytt fönster)

Öppna VESSA i Lotus Notes

Instruktionsvideo om hur du öppnar VESSA (öppnas i nytt fönster)

Sökvägen till VESSA i Lotus Notes är: Denver/Server/BTH/Utb/Vessa/Vessa

Menyer i vessa

Instruktionsvideo om menystrukturen i VESSA (öppnas i nytt fönster 3min 53sek)

Redigeringsläge

Instruktionsvideo som beskriver redigeringsläget i VESSA (öppnas i nytt fönster)

Beslut

Instruktionsvideo som visar hur man beslutar i ett ärende (öppnas i nytt fönster)

Omfördelning

Instruktionsvideo som visar hur man omfördelar ett ärende i VESSA (öppnas i nytt fönster)

Begär komplettering

Instruktionsvideo som visar hur man begär en komplettering (öpnnas i nytt fönster)

Lägg till en fil

Instruktionsvideo som visar hur man bifogar en fil till ett ärende (öppnas i nytt fönster)

Lägg till en tjänsteanteckning

Instruktionsvideo som visar hur man lägger till en tjänsteanteckning (öppnas i nytt fönster)

Redigera
Share Dela