Styrdokument

Studievägledning

Regler för Studievägledning (word-dokument 50 KB öppnas i nytt fönster)

Antagning

Antagningsordning (pdf-dokument 344 KB öppnas i nytt fönster)

Antagningsordning engelsk (pdf-dokument 445 KB öppnas i nytt fönster) (under redvidering)

Bedömningshandboken
(Innehåller gemensamma riktlinjer/rekommendationer för behörighetsbedömning för alla lärosäten i Sverige. I allt väsentligt följer BTH dessa riktlinjer.)

Tentamina

Tentamensregler Sv

Tentamensregler Eng

Examina

Examensordning enligt de nya bestämmelserna fr o m 1 juli 2007:

Examensordning (pdf-dokument 46 KB öppnas i nytt fönster)

Examensordning Bilaga 1 (pdf-dokument 28 KB öppnas i nytt fönster)

Examensordning Bilaga 2 (pdf-dokument 15 KB öppnas i nytt fönster)

Examensordning Bilaga 3 (pdf-dokument 41 KB öppnas i nytt fönster)

Examensordning Bilaga 4 (pdf-dokument 523 KB öppnas i nytt fönster)

Examensordning 120229 (pdf-dokument 57 KB öppnas i nytt fönster)

Examensordning 120229 engelsk (pdf-dokument  60 KB öppnas i nytt fönster)


Examensordning enligt de äldre bestämmelserna t o m 30 juni 2007:

Examensordning (pdf-dokument 156 KB öppnas i nytt fönster)

Bilaga A (pdf-dokument 90 KB öppnas i nytt fönster)

Bilaga B (pdf-dokument 104 KB öppnas i nytt fönster)

Bilaga C (pdf-dokument 59 KB öppnas i nytt fönster)

Bilaga D (pdf-dokument 82 KB öppnas i nytt fönster)

Bilaga E (pdf-dokument 67 KB öppnas i nytt fönster)

Bilaga F (pdf-dokument 79 KB öppnas i nytt fönster)

Bilaga G (pdf-dokument 101 KB öppnas i nytt fönster)

Bilaga I (pdf 75 KB öppnas i nytt fönster)

Examensordning, engelsk med bilagor (pdf-dokument 156 KB öppnas i nytt fönster)

Tillgodoräknande av tidigare utbildning/erfarenhet

Tillgodoräknandeordning 070928 (pdf-dokument 405 KB öppnas i nytt fönster)

Övrigt

Studieadministrativa regler (pdf-dokument 543 KB öppnas i nytt fönster)

Externa dokument

Du hittar bland annat Högskolelagen, Högskoleförordningen och Högskoleverkets föreskrifter på Högskoleverkets webbplats

Redigera
Share Dela