Tidsplaner för antagningsomgångar

För att se tidsplaner för antagningsomgångarna MasterHT14, IKHT14, SWBHT14ST2014, HT2014, IKVT15, MasterVT15, VT2015 och ST2015 klicka på respektive antagningsomgång. 

M= Marknadavd./katalogmöte/rektor sätter datum
X = Ej aktuell
AO = Antagningsomgång
AB= Antagningsbesked
_ (underline) = Datum ej beslutat

Steg i processen

 AO MASTERHT14

Deadline inmatning Kursinfo

X

Utbudet publiceras på BTH webb

2013-10-29

Utbudet publiceras på antagning.se

2013-10-30

Utbudet publiceras på   universityadmissions.se

2013-10-30

Anmälan öppnar

2013-11-01

Sista anmälningsdag

2014-01-15

Sista betal/styrkandedag

2014-02-03

Sista kompletteringsdag

2014-02-03

Deadline texter/antagningstal mm inför urval 1

2014-03-20

Lokal verifiering och urval

2014-03-25

AB vid urval 1

2014-03-27

Sista svarsdag

2014-04-10

Deadline texter/antagningstal mm   inför urval 2

2014-04-16

Lokal verifiering och urval 2

2014-04-23

AB vid urval 2

2014-04-25

Överföring från NyA till LADOK

 2014-04-28

 

Steg i processen

 AO IKHT14

Deadline inmatning Kursinfo

X

Utbudet publiceras på BTH webb

2013-10-29

Utbudet publiceras på antagning.se

2013-10-30

Utbudet publiceras på   universityadmissions.se

2013-10-30

Anmälan öppnar

2013-11-01

Sista anmälningsdag

2014-01-15

Sista betal/styrkandedag

2014-02-03

Sista kompletteringsdag

2014-02-03

Deadline texter/antagningstal mm   inför urval 1

2014-03-11

Lokal verifiering och urval 1

2014-03-18

AB vid urval 1

2014-03-20

Sista svarsdag

2014-04-03

Deadline texter/antagningstal mm   inför urval 2

2014-04-03

Lokal verifiering och urval 2

2014-04-08

AB vid urval 2

2014-04-10

Överföring från NyA till LADOK

 2014-05-02

 

Steg i processen

SWBHT14

Deadline inmatning Kursinfo

2014-02-01

Utbudet publiceras på BTH webb

M

Utbudet publiceras på antagning.se

X

Utbudet publiceras på   universityadmissions.se

2014-02-10

Anmälan öppnar

2014-02-12

Sista anmälningsdag

2014-02-19

Sista betal/styrkandedag

X

Sista kompletteringsdag

2014-02-25

Deadline texter/antagningstal mm   inför urval 1

2014-03-12

Lokal verifiering och urval

2014-03-14

AB vid urval 1

2014-03-18

Sista svarsdag

X

Deadline texter/antagningstal mm   inför urval 2

X

AB vid urval 2

X

Överföring från NyA till LADOK

 X

 

Steg i processen

AO ST2014

Deadline inmatning Kursinfo

2014-02-10

Utbudet publiceras på BTH webb

2014-02-17

Utbudet publiceras på antagning.se

2014-02-18

Utbudet publiceras på   universityadmissions.se

X

Anmälan öppnar

2014-02-21

Sista anmälningsdag

2014-03-17

Sista betal/styrkandedag

2014-03-31

Sista kompletteringsdag

X (ska göras i samband med anmälan   utan dröjsmål)

Deadline texter/antagningstal mm   inför urval 1

2014-04-17

Lokal verifiering

2014-04-28

Urval 1

2014-04-29

AB vid urval 1

2014-05-05

Sista svarsdag

X

Deadline texter/antagningstal mm   inför urval 2

X

AB vid urval 2

X

Överföring från NyA till LADOK

 2014-05-12

 

Steg i processen

AO HT2014

Deadline inmatning Kursinfo

M

Utbudet publiceras på BTH webb

2013-10-29

Utbudet publiceras på antagning.se

2013-10-30

Utbudet publiceras på   universityadmissions.se

X

Anmälan öppnar

2014-03-17

Sista anmälningsdag

2014-04-15

Sista betal/styrkandedag

2014-05-07

Sista kompletteringsdag

2014-06-19

Deadline texter/antagningstal mm   inför urval 1

2014-07-07

Lokal verifiering

2014-07-08

Urval 1

2014-07-09

AB vid urval 1

2014-07-11

Sista svarsdag

2014-07-31

Deadline texter/antagningstal mm   inför urval 2

2014-07-24

Lokal verifiering

2014-08-01

Urval 2

2014-08-04

AB vid urval 2

2014-08-06

Överföring från NyA till LADOK

2014-08-07

 

Steg i processen

AO  IKVT15

Deadline inmatning Kursinfo

M

Utbudet publiceras på BTH webb

M

Utbudet publiceras på antagning.se

M

Utbudet publiceras på universityadmissions.se

M

Anmälan öppnar

2014-06-01

Sista anmälningsdag

2014-08-15

Sista betal/styrkandedag

_

Sista kompletteringsdag

_

Deadline texter/antagningstal mm inför urval 1

_

AB vid urval 1

Oktober

Sista svarsdag

_

Deadline texter/antagningstal mm inför urval 2

_

AB vid urval 2

November

Överföring från NyA till LADOK

 -

 

Steg i processen

 AO MASTERVT15

Deadline inmatning Kursinfo

M

Utbudet publiceras på BTH webb

M

Utbudet publiceras på antagning.se

M

Utbudet publiceras på universityadmissions.se

M

Anmälan öppnar

2014-06-01

Sista anmälningsdag

2014-08-15

Sista betal/styrkandedag

_

Sista kompletteringsdag

_

Deadline texter/antagningstal mm inför urval 1

_

AB vid urval 1

Oktober

Sista svarsdag

_

Deadline texter/antagningstal mm inför urval 2

_

AB vid urval 2

November

Överföring från NyA till LADOK

 

 

Steg i processen

AO  VT2015

Deadline inmatning Kursinfo

2014-08-15

Utbudet publiceras på BTH webb

2014-08-15

Utbudet publiceras på antagning.se

2014-08-15

Utbudet publiceras på universityadmissions.se

X

Anmälan öppnar

2014-09-15

Sista anmälningsdag

2014-10-15

Sista betal/styrkandedag

2014-10-29

Sista kompletteringsdag

2014-12-01

Deadline texter/antagningstal mm inför urval 1

2014-11-24

AB vid urval 1

10 december 2014

Sista svarsdag

2014-12-19

Deadline texter/antagningstal mm inför urval 2

2014-12-19

AB vid urval 2

2 januari 2015

Överföring från NyA till LADOK

 

 

Steg i processen

AO  ST2015

Deadline inmatning Kursinfo

M

Utbudet publiceras på BTH webb

M

Utbudet publiceras på antagning.se

M

Utbudet publiceras på universityadmissions.se

_

Anmälan öppnar

-

Sista anmälningsdag

-

Sista betal/styrkandedag

-

Sista kompletteringsdag

X (ska göras utan dröjsmål i samband med anmälan)

Deadline texter/antagningstal mm inför urval 1

_

AB vid urval 1

_

Sista svarsdag

X

Deadline texter/antagningstal mm inför urval 2

X

AB vid urval 2

X

Överföring från NyA till LADOK

 

 

 

Redigera
Share Dela