Webben

Alla webbtexter ska vara skrivna på svenska och engelska.

För programtillfälle matas texten in under Katalogtexter på program, följande rubriker finns och ska användas:

Webb: Ingress Texten hamnar under utbildningens namn. Max 240 tecken inkl blanksteg.
ECTS Utbildning: Texten hamnar under flikarna Översikt och Lärandemål.
ECTS Antagning: Texten hamnar under fliken Antagning.
ECTS Programstruktur: Texten hamnar under fliken Upplägg.

För kurstillfälle väljer ni under rubriker


Bilder, video och Facebook-länk läggs till under Adress till programmets hemsida på programmet.

Lägga till Alumnibild görs av Johans Bournonville. Skicka bilden ni vill använda till jbv@bth.se

Lägga till Anmälan

Används bara av de med särskilt urval (DSN)

Lägga till Facebook-länk (Hamnar under Länkar i faktaspalten och får en Facebook-ikon).

Url: Ange url:en till sidan.
Hoovertext: Används inte.
Länktext:
Länktyp: Facebook.

Lägga till Go Global-bild (Får bara användas av de program som ingår i Go Global).

Url: Ange url:en (adressen) till bilden.
Hoovertext: Visas när pekaren är över bilden. Valfritt.
Länktext: Alt-text till bilden. Bör anges av tillgänglighetsskäl.
Länktyp: Bild.
Bild finns på: /web/vill-studera.nsf/bilder/GoGlobalbanner_jpg/$file/GoGlobalbanner.jpg

Lägga till http

Url: Ange url:en (adressen) till webbsidan
Hoovertext: Används inte.
Länktext:
Länktyp: http, svensk.

Lägga till Kontakta oss

Url: Ange i formatet, mailto:epost@bth.se
Hoovertext: Används inte.
Länktext:
Länktyp: Kontakta oss

Lägga till Programbild görs av Johans Bournonville. Skicka bilden ni vill använda till jbv@bth.se

Lägga till video på Program

Url: Ange url:en till Flash-filmen.
Hoovertext: Används inte i dagsläget. Lämna tomt.
Länktext: Rubrik som hamnar ovanför filmen.
Länktyp: Video (Flash/YouTube) svenska.

Så här gör du när du ska byta video:

Börja med att ta fram nuvarande videos adress i kursinfo. Tex: http://www.youtube.com/v/2xeRSUvHo-U&rel=0

Surfa sen upp den nya videon på Youtube Tex: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=fPT5qvEOdw8

Byt ut de tecken som står efter sista snedsträcket i adressen i Kursinfo (i detta fall 2xeRSUvHo-U&rel=0), mot de tecken som finns efter det sista likamed-tecknet (=) i nya videons Youtube-adress (i detta fall fPT5qvEOdw8)


På program/kurstillfället matas följande in:

Ges program-/kurstillfället på distans ska det anges som Distans (DST) eller IT-stödd distans (ITD) och detta skrivs in under rubriken Övriga Ladokvärden.

Väljs DST ska antal obligatoriska sammankomster vara större än 0, detta skrivs in under program-/kurstillfälle och rubriken Tidsrelaterad information. Följande text visas på webben:"Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning". Ort skrivs ut.

Under program-/kurstillfälle och rubriken Anmärkning - fritext ska de obligatoriska sammankomsterna förklaras. T ex: 2 obligatoriska sammankomster kan vara 1 salstenta i Karlskrona och 1 obligatorisk träff, men även 1 webbaserad tentamen som görs hemma en speciell dag inom snäva tidsramar är 1 obligatorisk sammankomst.

Väljs ITD ska antal obligatoriska sammankomster vara 0 och detta skrivs in under program-/kurstillfälle och rubriken Tidsrelaterad information. Följande text visas på webben: "All undervisning och examination sker på distans". Ingen ort skrivs ut men du ska ange Karlskrona eller Karlshamn.

För programtillfällen där en särskild urvalsmetod används ska rubriken Urvalsbeskrivning-fritext användas för att informera de sökande om detta. Denna rubrik finns under Programtillfälle.


Sökträd och fritextsöknig på antagning.se/studera.nu 

För att våra utbildningar ska synas bättre på studera.nu och och antagning.se så behövs följande åtgärder (HÖGSTA PRIO):

Sökträdet på
studera.nu/antagning.se
1. Gå in i kursinfo på programmet/kursen och välj rubriken Söktermer för studera.nu/
antagning.se

2. Tryck på underrubriken Söktermer för antagning.se
3. Välj de områden/termer till höger som du tycker passar utbildningen. Välj gärna flera alternativ. Försök se det ifrån en studentperspektiv.

Fritextsökning på

studera.nu/antagning.se
Då våra program ibland inte heter det som användarna tänker på så behöver vi lägga in synonymer för att synas bättre. Orden ni lägger in kan även vara titlar. Det är viktigt att ni försöker se det ur ett studenperspektiv.
1. Gå in i kursinfo på programmet/kursen och välj rubriken Söktermer för studera.nu/antagning.se
2. Tryck på underrubriken Fritextord till

antagning.se
3. Välj ca 5 alternativa sökord. Är det ett program/kurs som ges på engelska ange även engelska ord.
Exempel: Fysisk planering - alternativa ord Arkitekt Planeringsarkitekt Stadsplanering Arkitektur
Behöver ni hjälp med termer, kontakta Joakim Ekberg på marknad.Studera.nu - Jämför utbildning - en kort beskrivning som syns när man jämför flera utbildningar 

För program:
1. Gå in i kursinfo på programtillfället och välj rubriken Populärbeskrivning - fritext
2. Fyll i fältet - texten ska väcka intresse och vara kort och saklig.

För kurser:
1. Gå in i kursinfo på kurstillfället och välj rubriken Beskrivningstyp - syfte/populärbeskrivning (Både syfte och Populärbeskrivning matas in på kurs)
2. Välj i radiogruppen Populärbeskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigera
Share Dela