Externa styrdokument

Här finns länkar till kvalitets- och styrdokument som styr verksamheten men som är upprättade på annan myndighet än BTH.

Högskolelagen

Bestämmelser om universitet och högskolor under statligt, kommunalt eller landstingskommunalt huvudmannaskap. Högskolelagen finns publicerad på
Riksdagens dokument (länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Direktlänk till högskolelagen (länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Högskolelagen på engelska/Higher Education Act (icke officiell översättning) (länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Högskoleförordningen

Allmänna bestämmelser för universitet och högskolor som har staten som huvudman. Högskoleförordninen finns publicerad på
Riksdagens dokument (länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Direktlänk till högskoleförordningen (länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Universitets- och högskolerådets föreskrifter

Universitets- och högskolerådet har fått befogenhet från regeringen att utfärda föreskrifter på en rad områden. De föreskrifter Universitets- och högskolerådet utfärdar kompletterar och förtydligar de bestämmelser som finns i högskolelagen och högskoleförordningen.
Universitets- och högskolerådets författningssamling (länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Förvaltningslagen

Denna lag gäller förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. Förvaltningslagen finns publicerad på
Riksdagens dokument (länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Direktlänk till förvaltningslagen(länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Regleringsbrev

Riksdagens beslut om verksamhet och anslag till BTH.
Regleringsbrev (länk till ESV)

Rättssäker examination

Rättssäker examination

 

 

Redigera
Share Dela