Interna kvalitets- och styrdokument, ekonomi

Här finns länkar till de kvalitets- och styrdokument som upprättas på BTH och som berör ekonomiska faktorer.

Budget

Budget (länk till ekonomiavdelningen)

Årsredovisningar

Årsredovisningar (länk till ekonomiavdelningen)

Delårsrapporter

Delårsrapporter (länk till ekonomiavdelningen)

Ekonomihandboken

Ekonomihandboken innehåller de ekonomiadministrativa regler som gäller för BTH. Handboken riktar sig huvudsakligen till ekonomiadministrativ personal vid BTH:s sektioner och enheter, men även till övrig personal som vill ha information om vilka regler och rutiner som gäller i olika sammanhang.

Ekonomihandboken

Redigera
Share Dela