Interna kvalitets- och styrdokument, övriga

Här finns länkar till olika kvalitets- och styrdokument som upprättas på BTH.

Arbetsmiljöpolicy

Att skapa en arbetsmiljö, som är bra ur både psykisk, social och fysisk synvinkel och som minimerar antalet arbetsskador, är av strategisk betydelse för BTH:s verksamhet och framtida utvecklingsmöjligheter.
Arbetsmiljöpolicy (länk till webbsida om arbetsmiljö)
Regler för arbetsmiljöarbetet uppdaterad 121102, (pdf-dokument)

IT-säkerhetspolicy

IT-säkerheten vid Blekinge Tekniska Högskola ska säkerställa att högskolan kan använda kommunikationsnät, datasystem och datorer utan onödiga störningar, och med avsedd funktion och hög tillgänglighet.

IT-säkerhetspolicy

Personalrelaterat

Personalhandboken är till för anställda på högskolan. Den innehåller till exempel ALFA-avtal, alkohol- och drogpolicy, friskvårdspolicy med mera.
Personalhandbok

Riktlinjer för webbplats

Riktlinjer för webbsidor inom domänen bth.se. Riktlinjer för grafik/utseende samt innehåll.
Riktlinjer för webbplats

Säkerhets- och Brandföreskrifter

Säkerhets- och brandföreskrifter vid högskolan. Innehåller bland annat återsamlingsplatser vid utrymning och utrymningsvägar.
Säkerhets- och brandföreskrifter

Tillgänglighetsplan

Tillgänglighetsarbetet på BTH är inriktat på tre områden; verksamheten, den fysiska tillgängligheten, samt information och kommunikation.
Tillgänglighetsplan (öppnas som pdf-dokument i nytt fönster)

 

Redigera
Share Dela