Interna kvalitets- och styrdokument, forskarutbildning

Prövning av rätt till handledning och andra resurser

Syftet med reglerna är att klargöra tillvägagångssätt och kriterier för beslut om indragning av doktorands resurser. 

 Regler vid prövning av doktorands rätt till handledning och andra resurser

Studieplaner

Studieplanerna för de olika forskarutbildningsämnena som finns vid BTH fastställs av Fakultetsnämnden.
Studieplaner för forskarutbildning

Styrdokument

Fakultetsnämnden ansvarar för utbildning på forskarnivå inom BTH:s forskningsområden.

Styrdokument för utbildning på forskarnivå

Mallar

Mallar (bland annat individuell studieplan, anhållan önskemål om disputation)

Redigera
Share Dela