Interna kvalitets- och styrdokument, forskning

Fakultetsnämnden ansvarar för forskning och utbildning på forskarnivå vid BTH.

Länk till sida med styrdokument fastställda av fakultetsnämnden

 

Process för externa ansökningar vid BTH

Rektor har fastställt process för externa ansökningar med deltagande från BTH. I  Rektorsbeslut R065/12 tydliggörs och fastslås rutiner för process för externa ansökningar med deltagande från BTH.

Länk till sida med information om processen för externa ansökningar vid BTH

 

Bevarande och gallring av forskningsmaterial

Regler och anvisningar för bevarande och gallring av forskningsmaterial.
Bevarande och gallring av forskningsmaterial (pdf-dokument, 78,1 kb)

 

Docentansökan

Fakultetsnämnden har fastställt kriterier för antagning som oavlönad docent. Information om ansökan och kriterier finns på nämndens hemsida.
Docentansökan

Redigera
Share Dela