Interna kvalitets- och styrdokument, forskning

Här finns länkar till kvalitets- och styrdokument som styr verksamheten kring forskningen och utbildningen på forskarnivå vid BTH.

Dokument och riktlinjer rörande forskningen vid BTH

Process för externa ansökningar vid BTH

Rektor har fastställt process för externa ansökningar med deltagande från BTH. I  Rektorsbeslut R017/14 från 31 januari 2014 tydliggörs och fastslås rutiner för process för externa ansökningar med deltagande från BTH.

Länk till sida med information om processen för externa ansökningar vid BTH

Bevarande och gallring av forskningsmaterial

Regler och anvisningar för bevarande och gallring av forskningsmaterial.
Bevarande och gallring av forskningsmaterial (pdf-dokument, 78,1 kb)

Docentansökan

Information om ansökan och kriterier för antagning som oavlönad docent vid BTH.
Docentansökan

Redigera
Share Dela