Inköp och upphandling

Som statlig myndighet ska Blekinge Tekniska Högskola följa Lagen om offentlig upphandling - LOU. BTH räknas som en upphandlande enhet, d.v.s. upprepade upphandlingar av samma kategori varor och tjänster under ett budgetår ska sammanräknas. Alla anställda vid BTH som ska köpa in något ska därför känna till att olika regler gäller för olika typer av inköp.

Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar offentliga inköp, genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad för att göra bra affärer. Konkurrensverket utövar tillsyn över den offentliga upphandlingen.

Hur stort inköpsbelopp handlar det om? Är det en vara eller tjänst? Kommer varan eller tjänsten att behöva beställas vid fler tillfällen längre fram? Vem får besluta om inköp på sektionen eller enheten? Vem får attestera fakturan?

Frågor gällande upphandling och inköp? Var vänlig mejla till: upphandling@bth.se

Redigera
Share Dela