Upphandlingsprocess

Att genomföra en upphandling är en omfattande process. En offentlig upphandling inleds med en identifiering av ett behov och en analys av hur behovet kan tillgodoses. Därefter planeras upphandlingen och en beräkning av kontraktets totala värde ska göras. Beräkningen syftar till att fastställa hur kontraktets totala värde förhåller sig till de så kallade tröskelvärdena, som avgör vilka regler som ska tillämpas. 

Förenklad upphandling får användas för varor och så kallade A-tjänster där värdet för upphandlingen understiger gränsen för en EU-upphandling, se tröskelvärden.

Direktupphandling är en undantagsform av upphandling och ska bara ske när upphandlingens värde understiger gränsen för direktupphandling eller om det finns synnerliga skäl.

Vid en upphandling är det flera delprocesser som ska göras och det krävs att man gör ett grundligt arbete, vilket tar lång tid. Se länken.

Arbetsordning och tidplan (pdf, 9,35 kB)

Om upphandling ska göras, kontakta upphandling@bth.se.

 

Redigera
Share Dela