Avtal och ramavtal

Det går att skilja på avtal och ramavtal.

  • Avtal avser ett specifikt köp vid ett tillfälle.
  • Ramavtal avser anskaffning under en avtalsperiod.

Ramavtal

Med ramavtal avses enligt LOU ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. Reglerna för ramavtal gäller såväl upphandlingar över tröskelvärdena som för under.

Tilldelning av kontrakt i enlighet med ett ramavtal kallas med upphandlingsterminologi för avrop. Ramavtalets löptid ska vara maximalt fyra år (inklusive options- och förlängningsklausuler) om det inte finns särskilda skäl.

Statlig Inköpssamordning har ansvar för att samordna de statliga ramavtalen. 
För att se aktuella statliga ramavtal   www.avropa.se.

Vissa varor och tjänster som omfattas av ramavtal går att köpa billigare av en annan leverantör. Det finns juridiska och ekonomiska motiv till att BTH ska använda sig av de ramavtal som finns. Om BTH handlar från andra leverantörer, som inte har ramavtal, kan BTH bli skadeståndsskyldig. 

BTH:s ramavtal

BTH har slutit egna ramavtal. Detta innebär att alla enheter/sektioner kan avropa från avtalet. För mer information, klicka på respektive avtal. 

Visitkort/korrespondenskort

Resebyrå

Hotell Siesta

Hotell Conrad och Aston

Blommor. BTH och dess anställda har 10 % rabatt på blommor från Blomsterkiosken (vid Blekingesjukhuset i Karlskrona). Ange att ni arbetar på BTH så dras rabatten.

Redigera
Share Dela