Direktupphandling

Beloppsgränsen för direktupphandling beräknas utifrån tröskelvärdet, för perioden 1 januari 2014 - 31 december 2015, är värdet 270 964 kr. Direktupphandling är en undantagsform av upphandling och ska bara ske när upphandlingens värde understiger 270 964 kr eller om det finns synnerliga skäl.

Direktupphandling innebär att den statliga myndigheten köper varor och tjänster utan krav på anbudsförfarande. Det är avsett för att användas vid mindre upphandlingar och vid tillfällen då ett normalt anbudsförfarande skulle innebära för höga administrativa kostnader.

Det finns ett krav på affärsmässighet, vilket innebär att en prisjämförelse ska göras mellan de olika leverantörerna för att motivera varans eller tjänstens pris. Handlar det om ett större belopp bör sektionen/enheten begära in en skriftlig offert på beställningen.

Skälet för valet av direktupphandling ska dokumenteras av sektionen/enheten.

Blankett för dokumentation av  direktuppphandling

En kommande nyhet om direktupphandling, gäller från 2014-07-01

http://www.tendsign.com/nyheter/propositionen-om-direktupphandling-har-kommit/

 

Redigera
Share Dela