Direktupphandling

Beloppsgränsen för direktupphandling är 505 800 kr och gäller från 2014-07-01. Direktupphandling är en undantagsform av upphandling och ska bara ske när upphandlingens värde understiger 505 800 kr eller om det finns synnerliga skäl.

Direktupphandling innebär att den statliga myndigheten köper varor och tjänster utan krav på anbudsförfarande. Det är avsett för att användas vid mindre upphandlingar och vid tillfällen då ett normalt anbudsförfarande skulle innebära för höga administrativa kostnader.

Det finns ett krav på affärsmässighet, vilket innebär att en prisjämförelse ska göras mellan de olika leverantörerna för att motivera varans eller tjänstens pris. Handlar det om ett större belopp bör sektionen/enheten begära in en skriftlig offert på beställningen.

Skälet för valet av direktupphandling ska dokumenteras av sektionen/enheten.

Blankett för dokumentation av  direktuppphandling

 

 

Redigera
Share Dela