Lagar och riktlinjer

Upphandling styrs av ett antal direktiv, författningar, lagar mm. Nedan finner ni information och länkar till en del av det som man bör känna till eller kan slå upp.

  • Lagen om offentlig upphandling (2007:1091)
  • Förordning om bevis vid offentlig upphandling (1998:1364)
  • Lag om medbestämmande i arbetslivet, MBL (1976:580)
  • Förordning om statlig inköpssamordning (1998:796)
  • Konkurrenslagen (2008:579)
  • Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)
  • Köplagen (1990:931)
  • Förvaltningslag (1986:223)
  • Upphandlingsförordning (2011:1040)
  • Allmänna rättsprinciper och EG-rättsliga principer, se http://www.allego.se

Dessa lagar går att hitta genom att söka i SFS, Svensk Författningssamling. Gå in på Sveriges Riksdags hemsida, www.riksdagen.se.

Redigera
Share Dela