Upphandling 

Förenklad upphandling är det vanligaste upphandlingsförfarandet på BTH. Förenklad upphandling får användas för varor och så kallade A-tjänster där värdet för upphandlingen understiger gränsen för en EU-upphandling. Gränsen för en EU-upphandling, är en upphandling över tröskelvärdet. A-tjänster är i princip tjänster som bör kunna utföras över nationsgränserna. Se mer i bilagan som finns till Lagen om offentlig upphandling, LOU.

En förenklad upphandling består i princip av dessa moment:

  • Upphandlingsplan
  • Förfrågningsunderlag
  • Annonsering
  • Mottagande och öppnande av anbud
  • Prövning och utvärdering
  • Beslut om tilldelning
  • Avtalsfrist/överprövning
  • Kontrakt/Avtal
  • Dokumentation och arkivering

 

Redigera
Share Dela