Upphandlingar på BTH

 

Aktuellt för hösten 2013

Frukt

Pågående upphandling gällande frukt till BTH för år 2014. Kontaktperson för BTH är Mariana Ridell Bremgård.

Företagshälsovård

Avropsförfrågan pågår för Företagshälsovård 2014-01-02--2015-12-31, med möjlighet till förlängning med ett år vid ett tilfälle. Kontaktperson är Christina Torstensson.

CKB med länkserver

Avtal har tecknats med LM Information Delivery avseende CKB med länkserver. Ramavtalet gäller från 2013-03-26 -- 2015-03-25 med möjlighet till förlängning med ytterligare ett plus ett år. Kontaktperson är Annika Annemark.

Trycktjänst katalog

Avtal har tecknats med Elanders Sverige AB avseende tryckning av utbildningskatalog. Avtalet gäller 2013-09-01 -- 2015-08-31. Avtalet kan förlängas med ett år i taget med höst två år. Kontaktperson är Cecilia Svensson.

Trycktjänst

Avtal har tecknats med Lenanders Grafiska AB avseende trycktjänster. Avtalstiden är 2013-11-01 -- 2015-10-31. Leveransavtalet kan därefter förlängas med ett år i taget med högst två år. Kontaktperson är Cecilia Svensson.

Trycktjänster avhandlingar

Avtal har tecknats med Lenanders Grafiska AB avseende trycktjänster av avhandlingar. Ramavtalstiden är 2012-02-15 -- 2014-02-14. Förlängningsoption finns t.om. 2016-02-14. Kontaktperson är Anette Pettersson.

 

 

Redigera
Share Dela