Multi-Timescale Modelling of Ethernet Traffic

Document type: Licentiates
Full text:
Author(s): Patrik Carlsson
Title: Multi-Timescale Modelling of Ethernet Traffic
Translated title: Modellering av Ethernet trafik på flera tidsskalor
Series: Blekinge Institute of Technology Licentiate Series
Year: 2003
Issue: 9
Pagination: 144
ISBN: 91-7295-031-5
ISSN: 1650-2140
Publisher: Blekinge Institute of Technology
City: Karlskrona
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Department of Telecommunications and Signal Processing (Institutionen för telekommunikation och signalbehandling)
Department of Telecommunications and Signal Processing S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Authors e-mail: Patrik.Carlsson@bth.se
Language: English
Abstract: Ethernet is one of the most common link layer technologies, used in local area networks, wireless networks and wide area networks. There is however a lack of traffic models for Ethernet that is usable in performance analysis.

In this thesis we describe an Ethernet traffic model. The model aims at matching multiple moments of the bit rate at several timescales. To match the model parameters to measured traffic, four methods have been developed and tested on real traffic traces. Once a model has been created, it can be used directly in a fluid flow performance analysis.

Our results show that, as the number of sources present on an Ethernet link grows, the model becomes better and less complex.
Summary in Swedish: Ethernet är en av den vanligaste länk teknikerna, den används i lokala nätverk, trådlösa nätverk och stadsnätverk. Dock finns det en brist för trafikmodeller för Ethernet som är användbara i prestanda analys. I denna avhandling beskrivs en modell för Ethernet trafik. Modellen modellerar flera moment av bit intensiteten på flera tidsskalor. För att matcha modell parametrar mot mätt trafik så har fyra metoder utvecklats. När en modell har byggts, så kan den användas direkt i den stokastiska flödes modellen för prestanda beräkningar. Resultaten visar att när antalet källor ökar på en länk, så blir modellen bättre och mindre komplex.
Subject: Telecommunications\General
Telecommunications\Fluid Flow Models
Keywords: Ethernet Traffic Model, Multi-Timescale, Multifractal, Bit Rate, Moments, Fluid Flow Analysis, Model Matching, Measurement
URN: urn:nbn:se:bth-00228
Edit