Matematiska språk

Document type: Collection/Anthology
Title: Matematiska språk
Translated title: Languages in mathematics
Series: Matematiska språk
Year: 2008
Pagination: 142
Editor: Håkan Lennerstad, Christer Bergsten
ISBN: 978-91-7359-018-1
Publisher: Santérus Förlag
City: Stockholm
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Engineering - Dept. Mathematics and Science (Sektionen för teknik – avd. för matematik och naturvetenskap)
School of Engineering S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tek.bth.se/
Authors e-mail: hln@bth.se, Christer.Bergsten@liu.se
Language: English
Summary in Swedish: Sju författare från olika områden ger sin syn på frågan om matematikens språk. Det är matematikerna Christer Kiselman och Håkan Lennerstad, didaktikerna Christer Bergsten och Madeleine Löwing, lingvisten Östen Dahl, och Bo Göranzon och Lars Mouwitz som är forskare inom forskningsområdet yrkeskunnande och teknologi.
Subject: Mathematics\General
Keywords: Formelspråk, matematiskt fackspråk, svenska
Edit