Att minska beroendet av motoriserade transporter - en fråga om att kunna och vilja!

Document type: Researchreport Non-BTH
Author(s): Carolin Alvesund
Title: Att minska beroendet av motoriserade transporter - en fråga om att kunna och vilja!
Translated title: Reducing the dependency of motorized transports - a question about beeing able to and wanting to!
Series: Bulletin LTH
Year: 1998
Issue: 161
ISSN: 0346-6256
Publisher: Institutionen för Trafikteknik, Lunds Tekniska Högskola
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Department of Spatial Planning (Institutionen för fysisk planering)
Dept. of Spatial Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/eng/ifp/
Language: English
Abstract: The report includes (i) planning measures potential on reducing the dependency of motorized transports, (ii) the intrest of municipals and county administrative boads on reducing the dependency of motorized transports and (iii) legal potentials on reducing the dependency of motorized transports.
Summary in Swedish: Rapporten behandlar (i) planeringsåtgärders potential att minska beroendet av motoriserade transporter, (ii) kommuners och länsstyrelsers intresse av att minska beroendet av motoriserade transporter och (iii) formella möjligheter att minska beroendet av motoriserade transporter. Nyckelord: Trafikplanering, Fysisk planering, Regional planering, Översiktsplan, Planinstrument, Tillgänglighet, Miljömål.
Subject: Signal Processing\General
Keywords: Traffic planning, Spatial planning, Regional planning, Comprehensive plan, Planning Instruments, Accessibility, Environmental goals.
Edit