Från löfte till handling: lägesrapport om e-demokrati i förvandling

Document type: Miscellaneous
Author(s): Annelie Ekelin
Title: Från löfte till handling: lägesrapport om e-demokrati i förvandling
Translated title: Making promises or taking action : charting development of e.democracy
Type of publication: Report
Year: 2007
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Engineering - Dept. of Interaction and System Design (Sektionen för teknik – adv. för interaktion och systemdesign)
School of Engineering S- 372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.tek.bth.se/
Authors e-mail: annelie.ekelin@bth.se
Language: Swedish
Abstract: This report is discussing the current state of e-democracy in Sweden. The report also presents background and history of recent and former e-democracy projects within Sweden. It is also presenting plans for the future, initiated by the Ministry of Integration and Gender Equality, discussed and related to international development in the area.
Summary in Swedish: Rapporten ger en överblick över senaste årens utveckling av e-demokrati. Rapporten lyfter fram satsningar inom området, initierade av skilda aktörer från olika utgångspunkter i samhället. Rapporten behandlar följande fågor: Vad avses med e-demokrati? I vilka former och i vilken omfattning tillämpas e-demokrati? Vilka länder har kommit långt inom området och i vilken form? Vilket är nuläget när det gäller e-demokrati i Sverige på kommunal- landsting- och statlig/myndighetsnivå? Vilket är nuläget när det gäller e-demokrati ur ett internationellt perspektiv? Vilken är nuvarande regerings syn på e-demokrati och vilka planer finns på departementsnivå?
Subject: Computer Science\Effects on Society
Human Work Science\Work Practice
Human Work Science\Human Computer Interaction
Keywords: E-demokrati, e-deltagande
Edit